Tjänster

Projektering

Vi har erfarenheten, kapaciteten och kompetensen för att hjälpa dig att projektera och installera sprinklersystem i olika typer av byggnader och verksamheter. Det kan handla om komplexa och stora entreprenader men också mindre omfattande anläggningar.

Välkommen att höra av dig!

Beräkningar

Vi beräknar och projekterar ditt tänkta sprinklersystem på ett effektivt och professionellt sätt.

Genom att vi har en bred kompetens och en prestigelös dialog med alla inblandade, kan vi ta fram en lösning som är ekonomiskt fördelaktig, anpassad och funktionell för dig som kund.

Välkommen att höra av dig för mer information till Sprinkler Konsult Sverige.

Beskrivningar

Om du behöver hjälp med att ta fram olika typer av tekniska beskrivningar i olika skeden då hjälper vi dig givetvis med det. Det skulle kunna vara tidiga programhandlingar men också mer genomarbetade systemhandlingar eller rambeskrivningar för totalentreprenader och förfrågningsunderlag.

Välkommen att höra av dig till oss vi har kompetensen och erfarenheten för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Utredningar

Är ni på gång in i ett nytt projekt? Vi hjälper gärna till med en sprinklerprojektering i ett tidigt skede av ert projekt. Vi kan hjälpa er att utreda och fastslå vilka regelverk som gäller kring riskklasser, vattenkälla, pumpar, tillåtna lagringshöjder med mera.

Vi på Sprinkler konsult Sverige har många års erfarenhet och ett stort kunnande av vad som kan behövas i ett tidigt skede av ett projekt.

Rådfrågning

Det är viktigt att ett sprinklersystem fungerar som det ska. Behöver ni hjälp med rådgivning? Då hjälper vi er gärna.

Vi kan exempelvis hjälpa er med riktlinjer i ett tidigt skede av ett projekt. Vi hjälper er också med att fastslå lagringshöjder, riskklasser, vilka krav på vattenkälla som finns med mera.

Kontakta oss för mer information, vi har kunskapen och erfarenheten för att kunna hjälpa er på bästa sätt. Välkomna!