Citypassagen Örebro

Upprättande av bygghandling. 15000m2 kontor i Örebro centrum

Regelverk SBF