CAT Eskilstuna (Coop)

Detaljprojektering av ny logistikanläggning. Ca 77 400m2.